Ruční skener a překladač ScanMarker - ScanMarker

HLEDAT
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Scanmarker - chiếc bút thần thánh giúp bạn sao chép cả một cuốn sách

Vytvořil Ectaco v Scanmarker Air · 26/3/2017 11:30:00
Tags: Scanmarkerchiếcbútthầnthánhgiúpbạnsaochépcảmộtcuốnsách
Scanmarker chiếc bút quét và nhận dạng văn bản trong thời gian thực. Văn bản sẽ được chuyển tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn. Chỉ cần quét và quét vậy là bạn đã có những gì bạn đã muốn sao chép. Nó rất dẽ dùng và là một thiết bị bỏ túi mà bạn muốn sở hữu.
 


Skrínšot překladače skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil Ectaco v Scanmarker Air · 11/3/2017 12:02:00
Tags: Skrínšot(2)software(překladač)skeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot (2) software (překladač) skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Skrínšot software skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 11/3/2017 11:29:00
Tags: SkrínšotsoftwareskeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot software skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Kapesní překladač řeči a vět Anobic TL Deluxe

Vytvořil Ectaco v anobic · 2/3/2017 07:29:00
Tags: KapesnípřekladačřečiavětAnobicTLDeluxe
Kapesní překladač řeči a vět Anobic TL Deluxe

Nejlepší Skener pro Mac: Bluetooth Scanmarker Air

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 11/1/2017 07:48:00
Tags: NejlepšíSkenerproMac:BluetoothScanmarkerAir
Nejlepší Skener pro Mac: Bluetooth Scanmarker Air

ECTACO: Ruční skenery Scanmarker pro PC.

Vytvořil Ectaco v Scanmarker · 28/12/2016 06:19:00
Tags: ECTACO:RučnískeneryScanmarkerproPC.
ECTACO: Ruční skenery Scanmarker pro PC.

Skener Scanmarker: Možnosti využití

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 28/12/2016 06:16:00
Tags: SkenerScanmarker:Možnostivyužití
Skener Scanmarker: Možnosti využití

ECTACO: Přejeme šťastný nový rok 2017.

Vytvořil ectaco v anobic · 28/12/2016 06:14:00
Tags: ECTACO:Přejemešťastnýnovýrok2017.
ECTACO: Přejeme šťastný nový rok 2017.

Scanner de Mão Scanmarker.

Vytvořil ectaco v Scanmarker · 28/12/2016 06:10:00
Tags: ScannerdeMãoScanmarker.
Scanner de Mão Scanmarker.

Kapesní překladač řeči a vět Anobic TT Deluxe

Vytvořil Ectaco v Scanmarker Air · 6/10/2016 07:09:00
Tags: KapesnípřekladačřečiavětAnobicTTDeluxe
Kapesní překladač řeči a vět Anobic TT Deluxe
Další
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky