Scanmarker - Ruční skener a překladač ScanMarker - ScanMarker Air

HLEDAT
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Scanmarker - chiếc bút thần thánh giúp bạn sao chép cả một cuốn sách

Vytvořil Ectaco v Scanmarker Air · 26/3/2017 11:30:00
Tags: Scanmarkerchiếcbútthầnthánhgiúpbạnsaochépcảmộtcuốnsách
Scanmarker chiếc bút quét và nhận dạng văn bản trong thời gian thực. Văn bản sẽ được chuyển tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn. Chỉ cần quét và quét vậy là bạn đã có những gì bạn đã muốn sao chép. Nó rất dẽ dùng và là một thiết bị bỏ túi mà bạn muốn sở hữu.
 


Skrínšot překladače skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil Ectaco v Scanmarker Air · 11/3/2017 12:02:00
Tags: Skrínšot(2)software(překladač)skeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot (2) software (překladač) skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Skrínšot software skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 11/3/2017 11:29:00
Tags: SkrínšotsoftwareskeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot software skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Nejlepší Skener pro Mac: Bluetooth Scanmarker Air

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 11/1/2017 07:48:00
Tags: NejlepšíSkenerproMac:BluetoothScanmarkerAir
Nejlepší Skener pro Mac: Bluetooth Scanmarker Air

ECTACO: Ruční skenery Scanmarker pro PC.

Vytvořil Ectaco v Scanmarker · 28/12/2016 06:19:00
Tags: ECTACO:RučnískeneryScanmarkerproPC.
ECTACO: Ruční skenery Scanmarker pro PC.

Scanmarker Air (2)

Vytvořil Ectaco v Scanmarker Air · 11/9/2016 10:28:00
Tags: ScanmarkerAir(2)
Scanmarker Air (2)

Scanmarker Air

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 10/9/2016 15:52:00
Tags: Skener:ScanmarkerAir
Skener: Scanmarker Air

Skener Scanmarker a Evolveo Q8

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 11/8/2016 07:54:00
Tags: SkenerScanmarkeraEvolveoQ8
Skener Scanmarker Air a Evolveo Q8

OS a Scanmarker Air

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 3/7/2016 13:58:00
Tags: OSaScanmarkerAir
OS a Scanmarker Air

Scanmarker Air

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 28/6/2016 06:17:00
Tags: ScanmarkerAir
Scanmarker Air
Další
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky