03/2017 - Ruční skener a překladač ScanMarker - ScanMarker Air

HLEDAT
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Scanmarker - chiếc bút thần thánh giúp bạn sao chép cả một cuốn sách

Vytvořil Ectaco v Scanmarker Air · 26/3/2017 11:30:00
Tags: Scanmarkerchiếcbútthầnthánhgiúpbạnsaochépcảmộtcuốnsách
Scanmarker chiếc bút quét và nhận dạng văn bản trong thời gian thực. Văn bản sẽ được chuyển tải về điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn. Chỉ cần quét và quét vậy là bạn đã có những gì bạn đã muốn sao chép. Nó rất dẽ dùng và là một thiết bị bỏ túi mà bạn muốn sở hữu.
 


Skrínšot překladače skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil Ectaco v Scanmarker Air · 11/3/2017 12:02:00
Tags: Skrínšot(2)software(překladač)skeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot (2) software (překladač) skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Skrínšot software skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Vytvořil ectaco v Scanmarker Air · 11/3/2017 11:29:00
Tags: SkrínšotsoftwareskeneruScanmarkerAirproiPhoneaAndroid.
Skrínšot software skeneru Scanmarker Air pro iPhone a Android.

Kapesní překladač řeči a vět Anobic TL Deluxe

Vytvořil Ectaco v anobic · 2/3/2017 07:29:00
Tags: KapesnípřekladačřečiavětAnobicTLDeluxe
Kapesní překladač řeči a vět Anobic TL Deluxe
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky